_Comedy-

การหัวเราะบอกความเป็นตัวคุณ

ปกติแล้วคนเราต่อให้รู้จักกันมานานขนาดไหนก็อาจยังไม่รู้ถึงนิสัยใจคอที่แท้จริงมากนัก ระยะเวลาไม่สามารถเป็นตัวพิสูจน์ได้ว่าจริงๆ แล้วแต่ละคนมินิสัยส่วนตัวเป็นอย่างไร Read more about การหัวเราะบอกความเป็นตัวคุณ

ประโยชน์ของการหัวเราะ

การหัวเราะทำให้โลกนี้มีสีสันขึ้นอย่างบอกไม่ถูกมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่ช่วยจรรโลงให้โลกมีความน่าอยู่เพิ่มขึ้นอีกมากมาย ให้ลองเปรียบเทียบกันเล่นๆ Read more about ประโยชน์ของการหัวเราะ

-Comedy_

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ อารมณ์ขัน

การมีอารมณ์ขันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าจะสามารถทำกันได้ทุกคน มันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการที่จะช่วยให้การเกิดอารมณ์ขันขึ้นมาในแต่ละครั้งทำได้มากหรือน้อยเพียงใด Read more about ปัจจัยที่ส่งผลต่อ อารมณ์ขัน

-Comedy

อารมณ์ขัน ส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร

การมีสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่ใครก็อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยกันทั้งนั้น การไมมีโรคภัยไข้เจ็บใดๆ นับว่าเป็นโชคดีที่สุดที่คนเราสามารถทำได้ ไม่ว่าจะมีชื่อเสียงเงินทองขนาดไหน Read more about อารมณ์ขัน ส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร